Sitemap

Hulpverlening
Home
Kinder - & Jeugd GGZ
Multidisciplinaire hulpverlening
Behandelgebieden
Angst | typen angsten
Trauma | PTSS
Depressie
ADHD | ADD
ASS | Autisme
Hechtingsproblemen
Gedragsproblemen
Onverklaarde lichamelijke klachten | SOLK
Schoolweigering
Zindelijkheidsproblemen
Dyslexie | Complexe leesstoornis
Dyscalculie | Complexe rekenstoornis
IPG | Intensieve Psychiatrische Gezinsbegeleiding
Psychomotorische Therapie | PMT
Aanmelding
Verwijzers
Vergoeding
Medicatie op reis
Boek | Ontwikkeling van 0-4
Behandelgebieden
Team Infants | Speciaal voor 0-6
Team Adolescenten | Speciaal voor 16+
Dyscalculie
Definitie dyscalculie
Herkenning dyscalculie
Aanpak dyscalculie
Dyslexie kinderen
Wat is dyslexie?
Uitleg voor kinderen
Dyslexieonderzoek
Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie
Dyslexiebehandeling
Effectiviteit dyslexiebehandeling
Opzoekboekjes: spelling thuis en school
Dyslexieverklaring
Vergoeding
Covid 19: tijdelijke aanpassing toelatingscriteria
Aanmeldroute Drentse gemeenten
Aanmeldroute Groningse gemeenten
Van onderwijs naar zorg
Tarieven particuliere zorg
Dyslexie volwassenen
Dyslexie | Onderzoek en behandeling
De beleving van dyslexie
Tarieven particuliere zorg
Aanmelden
Particuliere zorg
Vergoede dyslexiezorg
Kinder- & Jeugd GGZ
Mijn OCRN
Verwijzers
Herhaalrecept
Bedankt
Over OCRN
Wetenschap
Kwaliteitszegel
Een aandachtsvolle benadering
Disciplines | Behandelgebieden
Afstemming met school
Masteropleidingen
Postdoctorale opleidingen
Wetenschappelijk onderzoek
Erkend door Ministerie VWS
Klachten
Missie & visie
Clientenraad
Team Infants | Speciaal voor 0 tot 6
Team Adolescenten | Speciaal voor 16+
Leiding OCRN
Privacy
Wachttijden
Wachttijden Kinder - & Jeugd GGZ
Wachttijden Dyslexiezorg
Contact
Contactformulier
Nieuws
Privacy
Voorwaarden
Volwassenen
Afdeling Volwassenen 18 - 70
Studentenpoli
Papieren aanmeldformulieren
Toelichting op de presentaties van het symposium
Symposium
Cookiebeleid
Medicatie mee op reis
Bedankt
Vacatures
GZ-psycholoog / Orthopedagoog-Generalist
Klinisch Psycholoog
Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
Dyslexiebehandelaar 24-32 uur
Klokkenluidersregeling
FAQ
Vragen voor of tijdens de aanmelding
Vragen voor of tijdens de diagnostiek of behandeling
404
Voorzorgsmaatregelen in verband met Coronavirus
Direct aanmelden