Wetenschappelijk onderzoek

 
 
 
De Vakgroep Ontwikkelingspsychologie, het Lectoraat van de Hanzehogeschool, RENN 4 en OCRN hebben een samenwerking tot stand gebracht inzake wetenschappelijk onderzoek op het gebied van leren en gedrag. Dr. H.W. (Henderien) Steenbeek is lector Leren & Gedrag. Vanuit RENN 4 participeert dr. J.O. (Jan) Bijstra. Namens OCRN zijn directeur zorg dr. F. W. (Frederiec) Withaar en drs. ir. P. (Paul) de Zwart betrokken bij het onderzoeksproject. Cliënten van OCRN kunnen mogelijk om medewerking worden gevraagd. Bij het wetenschappelijk onderzoek wordt gebouwd op de grondbeginselen van de dynamische systeemtheorie. Volgens de dynamische systeemtheorie komt ontwikkeling (bijvoorbeeld talentontwikkeling) tot stand in de interactie tussen behandelaar, leerling en taak. Wanneer deze drie elementen goed op elkaar zijn ingespeeld ontwikkelen alle drie in de  “opwaartse talentspiraal”. In de situatie van een behandeling van een leerprobleem zoals dyslexie is er sprake van complexe interactiedriehoeken, die op hun beurt met elkaar interacteren.  In iedere driehoek is sprake van verschillende vormen van feedback; het complex aan driehoeken kan gezien worden als de toestand van een systeem. Wanneer in een van de interactiedriehoeken iets verandert, heeft dit paseffect voor het leerproces, indien ook in de andere driehoeken veranderingen kunnen optreden. 
 
.
Privacy Sitemap Gerealiseerd door Time2impress
AANMELDEN