Succesfactoren

Ouders als co-therapeut
De kennis en ervaring van de behandelaars, het multidisciplinaire team, de wetenschappelijke achtergrond van de behandelaars in combinatie met een authentieke kindgerichtheid, aandacht voor het grote en het kleine in het leven van kinderen en jongeren en een laagdrempelige omgang met scholen vormen belangrijke sleutels tot succes van de diagnostiek en behandeling bij OCRN. Het bij uitstek multidisciplinaire team maakt 'fine-tuning' in de diagnostiek en behandeling mogelijk. De orthopedagoog werkt samen met de dokter of neuropsycholoog, die op zijn/haar beurt de neurolinguïst, de klinisch psycholoog of psychiater kan inschakelen.

Effectiviteitsonderzoek
De dyslexiebehandeling die geboden wordt door OCRN blijkt zeer effectief. Uit effectiviteitsonderzoek blijken zowel de technische leesprestaties op woord- en tekstniveau als de spellingprestaties significant te zijn verbeterd ten opzichte van het niveau van spellen dat kinderen bij de start van het behandeltraject hadden. Prof. dr. A.E.M.G. Minnaert van de Rijksuniversiteit Groningen heeft de begeleiding en supervisie verzorgd van effectiviteitsonderzoek naar de dyslexiebehandeling die geboden wordt door OCRN. 


Behandeling ernstige dyslexie
Zeker in geval van ernstige dyslexie is de aanwezigheid van een ouder bij elke behandelsessie van belang: de ouder ziet en hoort hoe kind en behandelaar samenwerken. De ouder weet dan ook exact hoe de behandeling in de thuissituatie vormgegeven kan worden. De aanwezigheid van de ouder bij minimaal 90% van (een deel van) de dyslexiebehandeling is een belangrijke succesfactor: naast overdracht van technische aspecten van de behandeling, beïnvloedt de behandeling de 'mindset' van zowel kind als ouder. Juist die orthopedagogische aspecten van de behandeling maken de aanwezigheid van de ouder noodzakelijk. 
Privacy Sitemap Gerealiseerd door Time2impress
AANMELDEN