Opleider Masterstudenten

 
                                                   
 
Jaarlijks voeren psychologen-in-opleiding en orthopedagogen-in-opleiding een eindstage en/of onderzoeksstage uit bij OCRN. De opleidelingen verkeren in de laatste fase van de studie. De opleidelingen zijn afkomstig van de Rijksuniversiteit Groningen. De verantwoordelijkheid voor de stageperiode van de opleidelingen ligt bij de inhoudelijk directeur, mevr. dr. F. (Frederiec) Withaar.

 
Privacy Sitemap Gerealiseerd door Time2impress
AANMELDEN