Aanmelden
Actuele lezingen

  1. Angst en somberheid bij dyslexie | 18-01-2018

Keurmerk


HKZ - gecertificeerd (Keurmerkinstituut)

OCRN is HKZ-gecertificeerd; HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector.
Het HKZ-Certificaat betekent dat door middel van extern onderzoek vastgesteld is dat OCRN:
goed georganiseerd is, cliënten centraal stelt, continu werkt aan optimalisering van het aanbod, betrouwbare resultaten presenteert en voldoet aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, cliënten en de overheid worden gesteld.
  1. Privacy
  2. Sitemap
Gerealiseerd door Time2impress    

Menu