Speciaal voor kinderen van 0 tot 5

Team Infants | Speciaal voor 0 tot 5

Kinderarts Nynke Kuindersma, IMH-Specialist Sandra Kleine en kinder- en jeugdpsychiater Erica Everts leggen het hoe-en-waarom uit van het Infantteam, speciaal voor kinderen van 0 tot 5.

Is er iets met mijn kind aan de hand? De ontwikkeling van het jonge kind verloopt in de eerste levensjaren zeer snel en bepaalt in belangrijke mate de verdere levensloop. Deze periode is kwetsbaar maar biedt ook mogelijkheden tot verandering. Het infantteam werkt vanuit de Infant Mental Health visie (IMH). In deze visie staan zwangerschap en de ontwikkeling van het kind in relatie met de ouder centraal. Het infantteam richt zich op jonge kinderen van -9 maanden tot 5 jaar en hun ouders/verzorgers, klik hier voor meer informatie.
Direct aanmelden