Tijdelijke aanpassing toelatingscriteria diagnostiek dyslexie Covid-19


NKD (Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie) heeft de toelatingscriteria tijdelijk aangepast in verband met Corona-crisis. Dit voorstel is in een zorgvuldige overlegprocedure met wetenschappers, poortwachters en aangesloten praktijkhouders tot stand gekomen. Hierin is aangegeven hoe het criterium ‘ernst’ kan worden onderbouwd als het derde meetmoment ontbreekt en hoe het criterium ‘hardnekkigheid’ kan worden onderbouwd als het een school in de coronaperiode niet is gelukt om de (volledige) ondersteuning te bieden op ondersteuningsniveau 3. In de handreiking van het NKD zijn hiervoor expliciete processtappen opgenomen.
Graag informeren wij u over het bericht dat OCRN van het NKD heeft ontvangen. Gezien onderstaand bericht, raden wij u aan uw leerling(en) aan te melden, wanneer u een leerling heeft waarvan u vermoedt dat er sprake is van (ernstige enkelvoudige) dyslexie. De orthopedagoog/ psycholoog van OCRN kan dan eventueel contact met u opnemen. 

Bericht van het NKD: tijdelijke aangepaste criteria hardnekkigheid en ernst
Uitgangspunten zijn dat ondersteuningsniveau 2 en 3 in de periode voorafgaand aan de Corona-richtlijnen goed is verlopen en ondersteuningsniveau 3 tijdens de duur van de Corona-richtlijnen niet optimaal is verlopen. Voor de duur van deze tijdelijke maatregel wordt dit als overmacht gezien. Bij ontbrekende ondersteuningsniveau 3 kan, bij duidelijke ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) tijdens de diagnostiek, het eerste deel van de behandeling als testbehandeling worden gezien. Tijdens diagnostiek blijkt dat uitval op onderliggende vaardigheden voldoet aan de criteria van Protocol 2.0. Het voorstel is dat er in dit geval gesproken wordt van EED maar dat nog geen dyslexieverklaring wordt afgegeven. Er wordt wel gestart met behandelen. 

Uitgangspunt voor bepaling van de ernst is dat 2 metingen (juni 2019 en januari 2020) beide zwak zijn (V- of E-score) voor lezen (of voor spellen bij een V- of D-score voor lezen). Dit is voldoende voor doorverwijzing. De ontbrekende derde meting wordt opgevangen door de diagnostiek die zorg draagt voor een nauwkeurige niveaubepaling van lezen en spellen. 
Klik hier voor Samenvatting Handreiking Tijdelijke aanpassing van de toetsingscriteria diagnostiek Covid-19 binnen de vergoede dyslexiezorg.

N.B. Sommige scholen kiezen er voor bij leerling(en) - die mogelijk in aanmerking komen/ komt voor de vergoede zorg - alsnog de CITO Spelling en DMT af te nemen. Dit kan wenselijk zijn, om zodoende het vermoeden van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie te onderbouwen.
Direct aanmelden