Symposium Infants waardevol


'Pleisters plakken of verbinden. Somatiek, trauma en regulatie bij het jonge kind'
Organisatie: Infantteam OCRN Kinder - en Jeugd 

Klinisch psycholoog en directeur Zorg dr. Frederiec Withaar kijkt met haar collega's terug op een waardevol congres. Erica Everts (Kinder- en Jeugdpsychiater OCRN) leidde de avond in met een presentatie over Infant Mental Health; ouder-kind-relatie is blauwdruk voor de rest van het leven; verwezen: gezond ontwikkelende kinderen/ouders met eigen problematiek of vroege uitingen kind eigen problematiek: zorgen over ontwikkelen; ouder die het kind niet begrijpt. Nynke Kuindersma (Kinderarts OCRN) verzorgde een presentatie over regulatie van het kind; interne processen. Het thema 'medisch trauma' is behandeld door Heleen Mülder (Klinisch Psycholoog, Psychotherapie Jeugd Drachten/Infant Netwerk Friesland): patronen in gehechtheid ontstaan al heel vroeg; baby’s hebben verwachtingen in interactie; respons. Trauma hangt af van samenspel ouders en kind factoren. De  slotpresentatie is verzorgd door Sandra Kleine (GZ-psycholoog/Infant Mental Health Specialist OCRN): hechten is belangrijk qua stijl. Mentaliseren wordt veel toegepast binnen het zgn. 5 gesprekken model. Doel is de kwaliteit van de ouder-kindrelatie te verbeteren, zodat het kind zich verder kan ontwikkelen. Representaties zijn hierin belangrijk; door de ouder van het kind en v.v.; daarnaast richten we ons op het versterken van sensitiviteit en het verminderen van verstoord oudergedrag. 
Direct aanmelden