Opening Drentse locatie

Gedeputeerde Henk Jumelet (Gedeputeerde Provincie Drenthe) heeft - samen met Jan Peter Rake (Raad van Toezicht) en twee kinderen - de nieuwe locatie van Forte GGZ en OCRN Kinder - & Jeugd GGZ aan de Balkendwarsweg 3 in Assen geopend. OCRN en Forte GGZ waren eerder gehuisvest aan de Zoom. Met de uitbreiding van de behandelcapaciteit hopen Forte GGZ en OCRN een bijdrage te leveren aan het verkorten van nijpende wachtlijsten.

Dr. Jan Peter Rake is in het dagelijks leven kinderarts/medisch specialist in het UMCG. Hij gaf tijdens het officiële programma een korte bespiegeling over het belang van samenwerking tussen de GGZ enerzijds en de huisartsen en medisch specialisten anderzijds.

Bestuurder Erik Knoll gaf in zijn openingsspeech aan dat de Drentse teams zich verheugden op de opening: “De nieuwe locatie heeft alles in zich wat wij ervan verwachten. Onze passie om de zorg elke dag een beetje beter te maken zie je terug in kleine en in grote dingen: de opgeruimde spreekkamers, de altijd fris geschikte bloemen, het respectvolle contact van de dokter of psycholoog met het kind van 6 jaar oud en zijn ouders, leerkracht of intern begeleider. En in het aangename en hoffelijke contact van de psychiater of psycholoog met de volwassen cliënt, in een multidisciplinaire setting die zorg op maat mogelijk maakt. Die passie voor een goede hulpverlening zie je ook terug in de wijze van inrichten van de nieuwe locatie en de gehanteerde kleurstelling. Zeker, het is maar een gebouw, maar daarmee niet onbelangrijk. Eindelijk is het zover, we konden niet wachten!"
Direct aanmelden