Aanmelden
Actuele lezingen

  1. Lezingen angst en somberheid bij dyslexie
  • Geen of korte wachtlijst kinderen en jongeren

    28-09-2017

    Geen of korte wachtlijst voor zowel de Kinder- en Jeugd GGZ als de Dyslexiezorg. 

    OCRN heeft momenteel - vanwege een zomerperiode waarin aan de wachtlijsten is gewerkt en uitbreiding van de behandelcapaciteit - ruimte om nieuwe cliënten te zien. De wachttijd tussen de aanmelding + verwijzing en het eerste gesprek bedraagt nu gemiddeld drie tot vier weken. Mocht uit het aanmeldformulier en de verwijsbrief blijken dat er gezien de aard en/of ernst van de problematiek sprake is van spoed dan gelden de reguliere wachttijden niet, maar wordt er gebruik gemaakt van een zogeheten spoedplek om het screeningsgesprek plaats te laten vinden. Wilt u meer informatie of heeft u vragen, dan kunt u dagelijks contact opnemen met ons secretariaat via (050) 750 13 49 (Groningen),  (058) 711 33 11 (Leeuwarden), (0592) 710 483 (Assen) of (0598) 820 999 (Hoogezand). 
  1. Privacy
  2. Sitemap
Gerealiseerd door Time2impress    

Menu