Dr. Withaar in promotiecommissie RuG

Bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen promoveerde mevr. Christina Cordes op een neuropsychologisch thema. Directeur zorg (en neuropsycholoog) dr. Frederiec Withaar is gevraagd zitting te nemen in de promotiecommissie en om als Visiting Professor van het Anding Mental Hospital (China) een vraag te stellen tijdens de verdediging van het proefschrift.
Direct aanmelden