Dr. Astrid Menninga | Dyslexie


Dr. A. (Astrid) Menninga is hoofd van de afdeling dyslexiezorg. Met de specialistische expertise van neurolinguïst Astrid Menninga, ervaring in het onderwijs en haar laagdrempelige wijze van communiceren is Astrid een aangename en als nuttig ervaren gesprekspartner voor leerkrachten en intern begeleiders.  

Astrid Menninga en haar OCRN-collega dr. Sabine van Vondel deden hun promotieonderzoek bij de afdeling Ontwikkelingspsychologie van de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, onderzoeksschool Graduate School of Behavioral and Social Science, Rijksuniversiteit Groningen. 
Direct aanmelden