Intensieve psychiatrische Thuisbegeleiding

IPG | Intensieve psychiatrische Thuisbegeleiding

Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandeling (IPG)
OCRN biedt op al haar locaties voor haar cliënten van 0 - 18 jaar Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandeling. De IPG'er biedt ondersteuning in het gezin wanneer er sprake is van een wanner dit nodig is, vanuit concrete doelen gericht op opvoedingsvragen. 

Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandeling (IPG) is behandeling bij een gezin thuis en richt zich op een optimale ontwikkeling van kinderen met een psychiatrische beperking in
een veilig gezinsklimaat. Gezinsbehandelaars werken aan het versterken van vaardigheden van kinderen en aan vergroting van inzicht in de stoornis. Ook bieden ze
(opvoedings)ondersteuning aan ouders en worden de andere kinderen in het gezin erbij betrokken.

Met behulp van IPG leert het gezin om meer rekening te houden met elkaars mogelijkheden en beperkingen, duidelijk(er) te communiceren en hoe om te gaan met de verschillende
emoties. Behandeling vindt voornamelijk plaats in de thuissituatie. De directe leefomgeving, bijvoorbeeld school of sportvereniging, kan er in overleg en indien gewenst (door ouders) bij
betrokken worden. IPG duurt gemiddeld 6 maanden en kan maximaal 9 maanden duren.

Wat doet IPG?
Het doel van IPG is om er samen voor te zorgen dat:
 • ouders en kinderen inzicht krijgen in de mogelijkheden en beperkingen van het kind
 • ouders over specifieke opvoedingsvaardigheden beschikken die aansluiten bij het kind en eventuele broers en zussen
 • de draagkracht en draaglast van ouders op elkaar is afgestemd
 • het kind vaardigheden leert om zich beter staande te houden
 • de sfeer in huis verbetert
 • ouders voldoende steun ervaren van het netwerk om hen heen
 • ouders weer vertrouwen krijgen in de toekomst van het gezin
 • gezinsleden elkaar beter leren begrijpen

Wat zijn indicaties voor IPG?
 • Er is sprake van kinder- en jeugd psychiatrische problematiek
 • Indien er sprake is (geweest) van reguliere ouderbegeleiding: deze heeft tot nog toe onvoldoende of geen blijvend resultaat geboden en wordt afgerond
 • Er is systemische problematiek in een praktisch opvoedkundige context
 • Er is een verstoorde verhouding tussen draagkracht en draaglast van ouders
 • Ouders zijn bereid om naar hun manier van opvoeden te kijken en hier eventueel verandering in aan te brengen.

Aanmelden
Om in aanmerking te komen voor de IPG is een verwijzing nodig van een (huis)arts, of van het Centrum voor Jeugd en Gezin. U kunt zich dan aanmelden bij OCRN. 

Wilt u meer weten over IPG binnen OCRN? Neem dan contact op met OCRN via info@ocrn.nl of 050-7501349

 

Direct aanmelden