Aanmeldroute Friese gemeenten

De aanmeldroute voor kinderen woonachtig in één van de Friese gemeenten is als volgt:
 
Algemene informatie
Het dyslexieonderzoek en (afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek) de dyslexiebehandelingen worden volledig vergoed door alle Friese gemeenten. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van onderstaande informatie, neemt u dan gerust contact op met ons secretariaat. Het secretariaat staat u graag telefonisch te woord op maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 17:00 uur.
Tel. 050 – 7501349.
Per e-mail zijn zij bereikbaar op info@ocrn.nl

Aanmeldroute Friesland
 1. De school vermoedt dat er sprake is van ernstige enkelvoudige dyslexie en bespreekt dit met de ouder(s)/verzorger(s)
 2. Na overleg met ouders wordt de leerling aangemeld bij OCRN. Op onze site vindt u de aanmeldformulieren
 3. OCRN beoordeelt of de aanmelding voldoet aan de criteria
 4. Indien het dossier en de aanmelding het vermoeden van het bestaan van ernstige enkelvoudige dyslexie bevestigd, wordt in overleg met de ouder(s)/verzorger(s) een gespecialiseerd dyslexieonderzoek ingepland
 5. OCRN meldt -na toestemming van ouder(s)/ verzorger(s)- bij de gemeente dat bij de leerling een dyslexieonderzoek wordt afgenomen
 6. Het dyslexieonderzoek wordt afgenomen
 7. Als uit het onderzoek volgt dat sprake is van ernstige enkelvoudige dyslexie en behandeling geïndiceerd is, vraagt de verantwoordelijke hoofdbehandelaar -na toestemming van ouder(s)/ verzorger(s)- een zorgtoewijzing voor behandeling aan bij het jeugd- en/of gebiedsteam van de gemeente, zodat de behandeling kan starten
 8. Het jeugd- en/of gebiedsteam van de gemeente geeft - na een positieve beoordeling van het verzoek tot starten met de behandeling- akkoord voor het starten van de behandeling (met inachtneming van de privacyregels)
 9. Samen met ouders wordt de behandeling ingepland
 10. Ouders ontvangen een kopie van het onderzoeksverslag welke zij aan de leerkracht of de intern begeleider kunnen overhandigen
 11. De dyslexiebehandelaar neemt -na toestemming van ouder(s)/ verzorger(s)- contact op met school om af te stemmen over de behandeling. Ook is er de mogelijkheid een afspraak in te plannen met één van onze schoolbezoekers, om nader kennis te maken, dan wel verder af te stemmen over de inhoud van de behandeling of specifieke behoeften van de leerling.
 12. De behandeling is ingedeeld in blokken van behandelingen. Na afloop van een behandelblok wordt geëvalueerd of de vorderingen zijn zoals verwacht en gewenst, en of een vervolg nodig is. Als dit zo is, wordt door OCRN een hernieuwd verzoek tot zorgtoewijzing voor een behandelblok aangevraagd. Er kunnen, zoals door de regionale inkooporganisatie Sociaal Domein Fryslân bepaald, maximaal drie blokken behandeling worden uitgevoerd per leerling. 
 
Direct aanmelden