Boek | Omgaan met dyslexie

Het aantal wetenschappelijke publicaties over dyslexie en het aantal berichten in de media over dyslexie blijven toenemen.
Vaak gaan deze publicaties over diagnostiek en behandelingstechnieken. Maar voor de begeleiding van kinderen met dyslexie, hun ouders en leerkrachten is, naast technische inzichten en vaardigheden, ook kennis nodig om met de levende realiteit van dyslexie invoelend te kunnen omgaan. Over wat we ‘omgangskennis’ kunnen noemen, is nog maar weinig geschreven. Een belangrijk ingrediënt van die omgangskennis zou moeten zijn dat cognitie en emotie bij elkaar horen.

Dit boek handelt precies over dit onderwerp, op een toegankelijke manier: de nadruk ligt op de sociaal-emotionele kant van het probleem dyslexie. De auteurs bestrijken daarbij de hele levensloop van het kind tot volwassene en alle gebieden: school, beroep, vrije tijd en interactie met gezinsleden en anderen.

Deze gewijzigde herdruk besteedt aandacht aan de meest recente inzichten omtrent dyslexie en de sociaal-emotionele aspecten ervan.

Over de redacteurs:
Jan Hindrik Loonstra is opgeleid als neerlandicus en orthopedagoog en is verbonden aan OCRN Kinder- en Jeugd GGZ | Dyslexiezorg. 
Tom Braams is als onderwijspsycholoog verbonden aan Braams & Partners.

ISBN: 9789044125863
Uitgever : Garant Uitgevers nv

 
Direct aanmelden