Niet-vergoede dyslexiezorg

Particulier dyslexie-onderzoek & particuliere dyslexiebehandeling (niet-vergoed)
De dyslexieafdeling van OCRN biedt - naast de vergoede dyslexiezorg - ook particuliere (niet-vergoede) dyslexiezorg. Het team van psychologen en orthopedagogen verricht zowel particulier dyslexie-onderzoek als een specialistische dyslexiebehandeling bij kinderen in de leeftijd van de basisschool, leerlingen in het voortgezet onderwijs, studenten in het middelbaar - en hoger beroepsonderwijs en studenten die een universitaire opleiding volgen. Daarnaast levert OCRN particuliere dyslexiezorg aan volwassenen die in hun werk en vrije tijd aanlopen tegen lees- en spellingproblemen, veroorzaakt door dyslexie. 

Mijn kind zit op de basisschool en komt niet in aanmerking voor de vergoede dyslexiezorg.
Maakt u zich zorgen over het lezen en spellen van uw kind? Heeft uw kind wel dyslexiezorg nodig maar komt uw kind niet in aanmerking voor de vergoede dyslexiezorg? Dan kunt u kiezen voor particuliere - niet vergoede - dyslexiezorg. Inhoudelijk is er geen verschil tussen de door de overheid vergoede dyslexiezorg en de particuliere dyslexiezorg: de behandelprotocollen zijn gelijk.

Mijn kind zit inmiddels op de middelbare school. Is er toch dyslexie?
Het is goed mogelijk dat pas later in de schoolloopbaan van uw kind de vraag rijst of sprake is van dyslexie. Het komt nogal eens voor dat een matige dyslexie pas duidelijk wordt als de leerling te maken krijgt met de moderne vreemde talen, de hogere abstractiegraad van teksten, langere teksten en de groeiende hoeveelheid teksten. Leerlingen met een matige dyslexie en een bovengemiddelde intelligentie hebben vaak geen extra hulp nodig gehad op de basisschool. Hoewel ze misschien nooit tot de zwakste 25% lezers van de groep hebben behoord, kan het lezen op het voortgezet onderwijs toch problemen opleveren. Vooral het vak Engels kan voor kinderen met dyslexie erg lastig zijn. 

Hebt u vragen over de particuliere (niet vergoede) dyslexiezorg? Wij staan u graag te woord. 
Direct aanmelden