Tarieven particuliere zorgOCRN verricht particuliere dyslexiezorg en/of dyscalculiezorg voor:
  • kinderen in de leeftijd van de basisschool,
  • leerlingen voortgezet onderwijs,
  • volwassenen.
Dycalculie-onderzoek: alleen bij kinderen in de leeftijd van de basisschool. 

Dyslexie basisschool
Dyslexie-onderzoek kinderen op de basisschool: €975,-   
Wanneer er (recent) bij uw kind een intelligentieonderzoek is afgenomen (een verslag van dit intelligentieonderzoek is dan een vereiste), zal het bedrag aangepast worden (€900,-). 
Dyslexiebehandeling (per sessie): €90,- 


Dyslexie voortgezet onderwijs en volwassenen
Dyslexie-onderzoek scholieren voortgezet onderwijs/volwassenen: €1150,-
Wanneer er (recent) een intelligentieonderzoek is afgenomen (een verslag van dit intelligentieonderzoek is dan een vereiste), zal dit bedrag aangepast worden (het bedrag wordt dan € 1075,-).
Dyslexiebehandeling (per sessie): €90,- 


Dyscalculie basisschool
Dyscalculie-onderzoek kinderen op de basisschool: €1425,-  

Wanneer er (recent) bij uw kind een intelligentieonderzoek is afgenomen (een verslag van dit intelligentieonderzoek is dan een vereiste), zal dit bedrag aangepast worden (€ 1350,-). 
Dyscalculiebehandeling per sessie: €90,-


Dyslexie en dyscalculie
Dyslexie-onderzoek + dyscalculie-onderzoek kinderen op de basisschool: €1625,- 
Wanneer er (recent) een intelligentieonderzoek is afgenomen (een verslag van dit intelligentieonderzoek is dan een vereiste), zal dit bedrag aangepast worden (€ 1550,-).

IQ-test
Intelligentie-onderzoek: €650,-

Advies
Consult (bijv. schoolbezoek; ook reistijd) / Intake zonder onderzoek: €90,-/uur
 
Direct aanmelden