Vooraankondiging | Taal en Hechting

Ik kan het zelf! Over taal en hechting
Neurolinguist dr. Astrid Menninga en Klinisch Psycholoog en psychotherapeut drs. Sjoukje Vink 

Taal helpt je om de wereld om je heen te begrijpen. Taal en communicatie gaat altijd over samenleven en elkaar begrijpen en daarmee over hechting. Wat draagt bij aan een veilige hechting? Wat betekent het als je je vader en moeder 'in je buik' hebt? 

OCRN organiseert in de herfst en winter opnieuw lezingen voor intern begeleiders, POH, leerkrachten en medewerkers van wijk- en gebiedsteams. Gezien de thematiek zal de belangstelling groot zijn, zoals dat ook het geval was bij de lezingen in 2017/2018. Bezoekers van de lezing ontvangen na afloop - per school/organisatie - het boek: "Van baby tot kleuter; de veelzijdige en indrukwekkende ontwikkeling van kinderen van 0-4 jaar". Dit boek laat deskundigen aan het woord: een kinderarts, ontwikkelingspsycholoog, pedagoog, orthopedagoog, neurolinguïst, klinisch linguïst, psychotherapeut, klinisch psycholoog en een neerlandicus. Thema's: hechting, ontwikkeling van het jonge brein, taalontwikkeling, motorische ontwikkeling en ontwikkeling van het spelen.

Nadere informatie over locaties, data en tijden volgt binnenkort.
 
Direct aanmelden