Goede feestdagen gewenst!

OCRN wenst alle kinderen en jongeren, hun ouders en leerkrachten, huisartsen en wijk- en gebiedsteams, gemeente-ambtenaren en medewerkers van samenwerkende instanties, goede, gezellige feestdagen toe en alle goeds voor 2019. Wij bedanken u voor het in OCRN gestelde vertrouwen; wij hopen dit vertrouwen ook in 2019 waar te kunnen maken. 

Namens het team, 

Frederiec Withaar, directeur zorg 
Erik Knoll, directeur - bestuurder
Direct aanmelden