Geen - of korte wachtlijst Jeugd GGZ


Natuurlijk is het team van OCRN Kinder- en Jeugd GGZ blij met het vertrouwen van zoveel kinderen, ouders, huisartsen, scholen en wijkteams. Het maakte wel dat OCRN gedurende langere tijd te maken had met lange wachtlijsten. Uitbreiding van de behandelcapaciteit maakt dat de wachtlijsten op dit moment kort zijn en dit geldt zeker ook voor de hulp aan kinderen in de leeftijd 0 t/m 5 jaar (Infantteam). 

Dr. Frederiec Withaar, directeur zorg
Direct aanmelden