Nieuws

Opening Drentse locatie

01-10-2018

Gedeputeerde Henk Jumelet (Gedeputeerde Provincie Drenthe) heeft - samen met Jan Peter Rake (Raad van Toezicht) en twee kinderen - de nieuwe locatie van Forte GGZ en OCRN Kinder - & Jeugd GGZ aan de Balkendwarsweg 3 in Assen geopend. OCRN en Forte GGZ

Lees verder

Nu opgeven: symposium Infants

25-09-2018

Symposium Infant Mental Health Op 20 november 2018 vindt het symposium “Pleisters plakken of verbinden. Somatiek, trauma en regulatie bij het jonge kind” plaats in de Immanuelkerk in Groningen, georganiseerd door het Infantteam van

Lees verder

Hoge waardering OCRN-dyslexiezorg

21-09-2018

De afdeling dyslexiezorg van OCRN meet de kwaliteit van de diagnostiek en de behandeling zoals ervaren door ouders en cliënt. Dr. Astrid Menninga maakt bekend dat de gemiddelde waardering een 8.6 bedraagt. Namens haar afdeling geeft zij aan dat

Lees verder

Geen wachtlijst voor onderzoek dyslexie

10-09-2018

Kinderen kunnen al gauw terecht voor dyslexie-onderzoek. We zijn blij te kunnen melden dat er op dit moment geen wachtlijsten zijn voor onderzoek dyslexie.  U bent van harte welkom Individuele leerkrachten en intern begeleiders (en teams) zijn v

Lees verder

Thuisbegeleiding | IPG

05-09-2018

OCRN biedt Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandeling. IPG is behandeling bij een gezin thuis en richt zich op een optimale ontwikkeling van kinderen met een psychiatrische beperking in een veilig gezinsklimaat. Gezinsbehandelaars werken aan het versterk

Lees verder

Prof. dr. Withaar in China

28-08-2018

Frederiec Withaar - directeur zorg - zal in de eerste week van september spreker zijn op een wetenschappelijk congres dat georganiseerd wordt door het Public Health Bureau Tianjin (China). Frederiec zal tijdens dit congres - op uitnodiging van het ziekenh

Lees verder

Speciaal voor kinderen van 0 tot 6 | Infantteam

07-08-2018

Is er iets met mijn kind aan de hand? De ontwikkeling van het jonge kind verloopt in de eerste levensjaren zeer snel en bepaalt in belangrijke mate de verdere levensloop. Deze periode is kwetsbaar maar biedt ook mogelijkheden tot verandering. Wij werken

Lees verder

HKZ | Keurmerkinstituut

06-08-2018

Het Keurmerkinstituut doet kwaliteitsbeoordelingen in de zorgsector. OCRN is HKZ-gecertificeerd; HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het HKZ-Certificaat betekent dat door middel van extern onderzoek vastgesteld

Lees verder

Chinese delegatie bezoekt OCRN

22-06-2018

Een delegatie van de City Public Health Bureau van de Chinese stad Tianjin bracht een bezoek aan OCRN. Het bezoek stond in het teken van uitwisseling van kennis en ervaring in de gezondheidszorg in het algemeen en in het bijzonder in de geestelijke gezond

Lees verder

Slaapproblemen | Martini Ziekenhuis

23-03-2018

Nynke Kuindersma, kinderarts bij OCRN, schreef samen met kinderarts en kinderneuroloog Vincent Roelfsema van het Martini Ziekenhuis een artikel over slaapproblemen onder jongeren.    Samenvatting De prevalentie van significante slaappr

Lees verder

Aanmeldformulier Dyslexie School: nu eenvoudig

23-03-2018

Nieuw aanmeldingsformulier Dyslexie School is minder belastend In samenwerking met leerkrachten en intern begeleiders is het aanmeldingsformulier verbeterd, eenvoudiger en daardoor minder belastend gemaakt. Wij zijn ons ervan bewust dat het invullen va

Lees verder

Depressief op je 16e

07-02-2018

'Lynelle ontdekte op haar 16e dat ze depressief was 'Het is nooit in me opgekomen dat het een depressie was. Ik wíst ook helemaal niet wat depressie was. Ik dacht dat het gewoon door mijn leven kwam.’' ‘Sinds groep 5 voelde

Lees verder

Contract met gemeenten

07-02-2018

OCRN ‚ÄčKinder- & Jeugd GGZ | Dyslexiezorg is blij te kunnen meedelen dat OCRN de zorgcontracten heeft afgesloten met alle Friese, Drentse en Groningse gemeenten. Voor de afdeling Kinder- & Jeugd GGZ is een verwijzing van uw huisart

Lees verder

Eerste afspraak? ID mee!

07-12-2017

Identificatie is verplicht gesteld door de Rijksoverheid 01-01-2017 Bij de eerste afspraak heeft u - en heb jij - een ID-bewijs nodig Bij de eerste afspraak willen wij u en jou vragen een geldig legitimatiebewijs mee te nemen, ook als je jonger bent

Lees verder

Dr. Astrid Menninga | Dyslexie

28-10-2017

Dr. A. (Astrid) Menninga is hoofd van de afdeling dyslexiezorg. Met de specialistische expertise van neurolinguïst Astrid Menninga, ervaring in het onderwijs en haar laagdrempelige wijze van communiceren is Astrid een aangename en als nuttig e

Lees verder

Directeur zorg & visiting professor

19-04-2017

Dr. Frederiec Withaar is - naast directeur zorg - tot visiting professor benoemd met als opdracht het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en het klinische werk in Tianjin Anding Hospital (Tianjin Mental Health Center). Het zi

Lees verder

Effectiviteitsonderzoek

01-12-2013

De dyslexiebehandeling die geboden wordt door OCRN blijkt zeer effectief. Uit het onderzoek blijken zowel de technische leesprestaties op woord- en tekstniveau als de spellingprestaties significant te zijn verbeterd ten opzichte van het niveau van spellen

Lees verder
Direct aanmelden