Kinder- & Jeugd GGZ | aandachtig | nuchter | zorgvuldig | liefdevol

Multidisciplinaire hulpverlening

OCRN Kinder- & Jeugd GGZ met mogelijke thuisbegeleiding (IPG) en Infantteam biedt psychische hulp aan kinderen en jongeren. Dr. Frederiec Withaar geeft leiding aan een multidisciplinair team van kinder- en jeugdpsychiaters, (kinder)artsen, psychologen, orthopedagogen en neurolinguïsten. Ouders en/of andere opvoeders (zoals de school) worden nauw bij de diagnostiek en (eventuele) behandeling betrokken. 

Veel voorkomende behandelgebieden OCRN Kinder - & Jeugd GGZ | Kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar
 

Infantteam | Speciaal voor kinderen van 0 tot 6
Speciaal voor kinderen van 0 tot 6 is het Infantteam opgericht binnen OCRN. Is er iets met mijn kind aan de hand? De ontwikkeling van het jonge kind verloopt in de eerste levensjaren zeer snel en bepaalt in belangrijke mate de verdere levensloop. Deze periode is kwetsbaar maar biedt ook mogelijkheden tot verandering. Het infantteam werkt vanuit de Infant Mental Health visie (IMH). In deze visie staan zwangerschap en de ontwikkeling van het kind in relatie met de ouder centraal. Het infantteam richt zich op jonge kinderen van 0 tot 6 jaar en hun ouders/verzorgers, klik hier voor meer informatie.
 
Wat doet OCRN niet? Wat zijn uitsluitingscriteria?
OCRN verzoekt huisarts, medisch specialist of sociaal wijkteam niet te verwijzen bij vermoedens van dreigende crisis die 7 x 24 uurs bereikbaarheid nodig maakt. OCRN is geopend tijdens kantoortijden. OCRN heeft geen expertise in ernstige verslavingen, acute psychoses en suïcidaliteit; ook heeft OCRN daarvoor geen behandelingsmogelijkheden.
Direct aanmelden